top of page

ARVOMME

Kujalan Porotilalla eletään aidosti porosta. Yrityksemme arvot kumpuavat syvältä ikiaikaisesta poronhoitokultuuristamme. Toimintamme pohjautuukin vahvasti paikalliskulttuuriin ja sen perinteisiin, sitä aidosti arvostaen ja esille tuoden. 

Arvomme ovat pohja kaikelle toiminnallemme, myös vastuulliselle toiminnallemme matkailussa. Tutustu vastuullisuuteemme tästä

bottom of page