top of page

VASTUULLISUUDESTA POROTILALLA

Yrityksemme arvot ovat pohja kaikelle toiminnallemme, myös vastuulliselle toiminnallemme matkailussa. Vuonna 2020 sitouduimme kestävän matkailun periaatteisiin ja saimme Green Activities sertifikaatin osoituksena kestävästä toiminnastamme matkailuyrityksenä. Tutustu arvoihimme tästä.

Kujalan Porotila on läpikäynyt myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelman ja täyttää kaikki merkille asetetut kriteerit. Meille on täten myönnetty Sustainable Travel Finland –merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

 

 

 

Luonto ja hyvinvointi

​​Perheemme elää porosta ja porotaloudesta. Me poroihmiset teemme työtämme luonnon ehdoilla. Liikumme paljon luonnossa poroinemme. Elämme luonnon kanssa sopusoinnussa ja sitä kunnioittaen sukupolvesta toiseen. Onhan luonto elinehto rakkaille poroillemme. Tarvitsemme luonnon apua porotöissämme kesäisin vasanmerkinnöissä ja syksyisin erotuksissa. Viestimme rakkaudesta eläimiimme ja kunnioituksesta luontoomme vahvasti kaikissa tarinoissamme ja yrityksemme esittelyssä sekä mediassa.

Edistämme luonnon monimuotoisuutta omin toimenpitein, esimerkiksi suojelemalla omia maitamme, sallimalla porojen vapaan laidunnuksen, kuten poron hyvinvointiin kuuluu. Laiduntaessaan poro puhdistaa metsän pintaa päästäen auringonvalon alaoksiston läpi maahan, mikä edistää kasvillisuuden monimuotoisuutta metsäpohjalla. Rakennamme tilan muille asukeille hyönteishotelleja sekä linnunpönttöjä. Tilalta löytyy myös lepakon ja pöllön pöntöt, joiden asukit tekevät osansa luonnon ekosysteemissä.

​​Tilalla ja ohjelmissamme liikutaan lihasvoimin ja ohjatusti merkittyjä reittejä pitkin ja luonnosta kaikilla aisteilla nauttien. Vältämme turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä luonnon ja rauhan ylläpitämiseksi. Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan myös julkisia liikenneväyliä, ja pyrimme toteuttamaan ohjelmat myös julkisen liikenteen aikatauluihin sopien. Siivoamme aktiivisesti toimintaympäristöämme omasta toiminnastamme ja muiden jättämistä roskista ja ohjeistamme henkilökuntamme ja asiakkaamme jätteiden lajitteluun ja hävikin minimoimiseen. Roskien lajittelupisteitä löytyy ympäri tilaa. Ympäristötavoitteisiimme kuuluu polttoon tai kaatopaikalle päätyvän jätteen vähentäminen, missä olemme myös onnistuneet.

Osa toiminnastamme sijoittuu suojelualueille, kuten lähialueemme useisiin kansallispuistoihin, minkä vuoksi meillä on Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa tehty aiheeseen liittyvä sopimus reittien ja taukopaikkojen mahdollisesta käytöstä muun muassa takkaporovaelluksella. Edistämme omaa hyvinvointiamme luonnossa liikkuen, missä emme jätä mitään jälkeemme. Ohjeistamme vieraamme myös vastuulliseen liikkumiseen luonnossa. Tutustuthan jokamiehenoikeuksiin ja velvollisuuksiin tästä. Viestinnässämme välitämme ohjeita luonnossa liikkumiseen, porojen kohtaamiseen, toimintaan ongelmatilanteissa ja noudatamme retkietikettiä, johon voit tutustua täälläVastustamme karhunkatselua, emmekä suosittele osallistumista karhunkatseluun tai muuhun luonnolle haitalliseen toimintaan. Voimme perustella miksi näin on.

Panostamme uusien hyvinvointituotteiden luomiseen luonnossa ja porojen kanssa. Eläinten läsnäolo luo rauhaa ympärillemme ja auttaa keskittymään nykyhetkeen. Eläimet, luonto, liikunta sekä taide ja käsityöt yhdistyvät tilallamme erilaisissa elämyksissä. Näissä elämyksissä on perintömme paikalliskulttuuri vahvasti läsnä.

Rakentaessa vahingoitamme mahdollisimman vähän alueen luontoa ja rakennukset suunnitellaan ympäristön ehdoilla. Suosimme muun muassa perinteistä latorakentamista varastotiloissamme. Maisemoinnissa huomioimme alueen alkuperäisen luonnon. Rakennusten ympärille tuodaan kunttaa, peittämään rakennetun ympäristön jälkiä.

 

Yhteistyö ja paikallisuus

Osallistumme alueellamme järjestettäviin matkailualan tapahtumiin ja koulutuksiin verkostoituaksemme henkilökohtaisesti alueen muiden toimijoiden kanssa. Olemme kehittäneet yritystoimintaamme matkailun alalla yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa. Teemme myös yhteishankkeita muiden alueella toimivien yritysten kanssa kehittääksemme toimintaamme ja tiivistääksemme edelleen yhteistyötä paikallisesti. Viestimme avoimesti toiminnastamme, arvoistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Suosittelemme arvojemme mukaisia muita alueen palveluja laajasti.

Ostamme ensisijaisesti palveluita ja tuotteita lähialueemme yrityksiltä. Kehitämme tuotteitamme paikallisten yhteistyöyritysten tarpeisiin. Tilalta myytävät käsityötuotteet edustavat paikallista käsityötä porosta saatavista materiaaleista. Tilalla tarjottavat ruoat tulevat paikallisen pitopalvelun kautta tilan omista lihoista viimeisen päälle valmistettuna. Tutustu yhteistyökumppaneihimme tästä.

Tilamme lihatuotteet ovat myös Wild Food Kuusamo Lapland tuotemerkin alla ja kuulummekin henkilökohtaisesti Slow Food Kuusamo pöytäkuntaan, joka edistää puhtaan ja maukkaan suomalaisen lähiruoan tunnettavuutta alueella ja ympäri maailmaa. Panostamme uusiin tapoihin hyödyntää poroa käsitöissämme ja lihajalosteina. Tilamme tuotteita myydään suoraan tilalta ja valituissa paikallisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Tilan taidetta on vaihtelevasti esillä myös paikallisissa majoituskohteissa, kahviloissa ja ravintoloissa.

Kulttuuriperinne

Tilan pitkä historia sitoo meidät vahvasti paikallemme Kuusamon Nissinvaaran Kujalaan jo vuodesta 1860. Tunnemme alueen historian ja välitämme tietoa vieraillemme tarinoissamme ja kodalta löytyvissä vanhoissa valokuvissa. Poronhoitajina tunnemme luonnollisesti alueen kulttuuriperinteet ja elämme niiden mukaan. Aitoina poroihmisinä osaamme välittä totuudenmukaista tietoa poroista ja poronhoidosta. Ikiaikaisen elinkeinomme tieto siirtyykin luonnollisesti sukupolvelta toiselle käytännön kautta. Jaamme tietoa poroista ja toiminnastamme myös alueen oppilaitoksille ja päiväkodeille, kaupunginhallitukselle ja muille kansalaisryhmille. Tiedonvälitys on yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteistamme. Poronhoidon tuominen nykyaikaan ja paikallisten ihmisten tietouteen on myös sydämen asiamme.

Hyödynnämme tuotteissamme ja palveluissamme ensisijaisesti alueen omaa kulttuuriperintöä ja sitä edustavaa osaamista, tietoa ja kokemusta, aitoa alkuperää kunnioittaen. Ohjelmissamme ja markkinoinnissamme hyödynnämme perinteisen kulttuurimme lisäksi suomalaisia ja paikallisia ominaispiirteitä, kuten puhdasta luontoa, metsää ja sen antimia sekä siitä kumpuavaa rauhaa ja hyvinvointia. Pyrimme toiminnassamme kohtuulliseen kasvuun ja jatkuvaan kehitykseen. Investoimme rohkeasti omiin vahvuuksiimme perustuviin toimintoihin ja osaamisemme tuotteistamiseen matkailussa. Pyrimme ympärivuotiseen toimintaan ja täten luomaan myös ympärivuotisia työpaikkoja. Kehitämme tilalla kulttuurimatkailua, mikä tulee vahvasti osaksi toimintaamme. Se on myös yksi ympäristötavoitteistamme.

Paikallisuus näkyy tuotteissamme ja materiaalivalinnoissamme. Vaalimme vahvaa käsityöperinnettä ja suosimmekin tuotteissamme sekä omassa käytössämme laadukkaita kotimaisia luonnonmateriaaleja. Myymälämme tuotteet ovat omia porotuotteitamme, taidetta ja käsitöitä tai muita paikallisia laadukkaita käsityön tuotteita. Pyrimme hyödyntämään poron kokonaisvaltaisesti, mikä edistää myös taloudellista kestävyyttämme. Vaatteemme on valmistettu käsityönä poronnahasta Kati Juujärven taitavissa käsissä Juotaksen kylässä. KatiJuu tuotemerkin poronnahkatuotteita löytyy laajasti myös tilaltamme. Tutustu ystäväämme ja luotto-ompelijaamme tästä. Etsimme uudistuneeseen tilamyymälään poronlihalle sopivia lisukkeita, villejä yrttejä ja kastikkeita sekä muiden käsityöläisten tuotteita!

Tuemme omalla toiminnallamme paikallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja elinvoimaisuutta muun muassa sisällyttämällä paikallista kulttuuritarjontaa tuotevalikoimaamme myymälässä ja elämystuotteissamme. Meille pääsee päiväksi tutustumaan poromiehen ja -naisen elämään tilan töissä ja muissa perinteisissä touhuissamme tai perinteiselle takkaporovaellukselle porojen luontaisille reiteille. Tulevaisuudessa haluamme tuoda vahvemmin esiin myös historiaamme erilaisten esineiden ja tarinoiden sekä näyttelyiden kautta.

Olemme huomioineet matkailuyrityskäyttöömme rakennettujen ja suunniteltujen uusien rakennusten soveltuvuuden kulttuuriympäristöön. Kunnioitamme vanhaa ja pyrimme perinteiseen rakennustyyliin ympäristössämme tietysti suomalaista puuta suosien. Uusi porokeskuksemme palvelee tilan monia erilaisia päivittäisiä toimintoja, mutta luo myös upeat puitteet käsityömatkailulle, taiteelle ja arvokkaille kohtaamisille.

Tuemme vuosittain paikallisia kulttuuritapahtumia osallistumalla niiden toteuttamiseen tavalla tai toisella. Osallistumme Kuusamossa, Rukalla ja Oulangalla järjestettäviin kesätapahtumiin sekä talven kansainvälisiin urheilutapahtumiin. Tuemme myös paikallista urheilua. Juha onkin entinen Kuusamon Pallokarhujen jalkapallojaoston puheenjohtaja, mistä kumpuaa rakkautemme jalkapalloon sekä Pölkyn naisten menestyksekkääseen lentopalloon, mitä haluamme tukea vuosittain. Pölkyn joukkue vierailee säännöllisesti tilalla moikkaamassa kummiporoaan Unoa. Jenni on paikallisen Taiteilijaseura Koillisen jäsen ja osallistuu yhteisnäyttelyihin näyttävällä porotaiteellaan tavoitteenaan tukea positiivista mielikuvaa  vaakunaeläimestämme. Muotoilijana ja taidekasvattajana Jenni on omiaan kehittämään luovaa matkailua ja työpajatoimintaa, missä osallistujat tutustuvat tekemisen kautta poronhoitokulttuuriin ja poroon materiaalina.

Tarjoamme ostosaikeissa oleville asiakkaillemme mahdollisuuden tutustua paikallisiin tuotteisiin, aitoihin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin, lahjatavaroihin, käsitöihin ja taiteeseen paikallisten tuotteiden myynnin nostamiseksi. Poronlihan ostajat saavat tilalta reseptit ja neuvot aina kaupan päälle.

Porotilamatkailuyrityksenä tarjoamme matkailijoille laadukkaita alueen ja kohteen luontaisille vetovoimatekijöille rakentuvia palveluja. Onhan poro yksi kysytyimmistä matkailun vetonauloista. Meiltä ei pääse pois pelkästään poron nähtyään. Täältä saa mukaansa annoksen tilan historiaa, aitoa poronhoidon perinnettä ja tarinoita, paikallisia herkkuja ja matkamuistoja, maailman parasta poronlihaa ja suosituksia muihin alueen kohteisiin.

Meillä on töissä alueen ominaispiirteet tuntevaa henkilökuntaa, joista useat tulevat paikallisista poroperheistä. Ulkopaikkakunniltakin tulevat henkilöt jakavat yhteiset arvomme aitoina luontoihmisinä. Henkilökuntamme esiintyy omalla persoonallaan ja omilla tarinoillaan aidosti, kuten me kaikki muutkin. Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisesti ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteita. Emme tarjoa ohjelmissamme muuta, kuin vain ja ainoastaan oman perintömme tuotteita.

Meille ovat kaikki tervetulleita

Kohtaamme vieraamme tasa-arvoa kunnioittaen suvaitsevaisesti kansallisuudesta ja kulttuurista, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, liikuntakyvystä ja aistirajoittuneisuudesta riippumatta. Meillä on vieraillut ihmisiä laidasta laitaan ja olemme iloisia siitä. Pyrimme tuottamaan elämyksiä kaikille aisteille ja kaikille ihmisille.

Ruokailumme järjestyy tilauksen yhteydessä vegaanisesti, gluteenittomasti, maidottomasti ja muut ruoka-aine allergiat huomioiden. Liikuntarajoitteiset vieraat kuljetetaan ohjelmiin moottorikelkalla tai muulla kulkuneuvolla turvallisesti. Mahdollisista rajoitteista toivomme tietävämme etukäteen, jotta palvelu onnistuu viivytyksittä. Porokeskus, jossa toimii tilamyymälä ja kahvila, on esteetön. Porokeskukselle pääsee myös lähelle autolla, mihin voimme ohjeistaa erikseen soittamalla. Otamme kiitollisena vastaan palautetta siitä, miten tilamme palvelevat liikunta- tai aistirajoitteisia vieraitamme!

 

Kehityskohteemme

Pyrimme jatkossa tarjoamaan matkailijoillemme myös mahdollisuuden kompensoida matkansa aiheuttama hiilijalanjälki erilaisilla vaihtoehtoisilla toimilla, esimerkiksi lahjoittamalla poronhoitoalueen metsien suojeluun tai porotalouden tukemiseen.​ Tämä on edelleen kehitteillä, kun selvitämme eri vaihtoehtoja.

Tulevaisuudessa panostamme entisestään jätteiden lajitteluun sekä kierrätykseen ja vieraidemme ohjeistukseen. Pyrimme myös vähentämään ruokahävikkiä. Toivomme yhteistyökumppaneiltamme yhä laajemmin sitoutumista kestävään matkailuun. Käyttämme enenevästi ympäristösertifioituja tuotteita.

Yrityksellämme on kestävän matkailun sertifikaatti osoituksena ympäristötyöstämme ja olemmekin sisäistäneet ja hyväksyneet Visit Finlandin valtakunnalliset kestävän matkailun periaatteet kiinteäksi osaksi toimintaamme. Tarkistamme energian käyttökohteemme ja teemme suunnitelman energiankäytön vähentämiseksi entisestään.

​​

Liity mukaan vastuulliselle matkallemme!

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/

 

Kiitos, kun perehdyit vastuullisuuteemme matkailuyrityksenä.

Jenni ja Juha Kujala

Sustainable_Finland_Label_RGB_tm_72dpi.p
logo_ga_rgb-1024x899.jpg
bottom of page