top of page
logo_ga_rgb-1024x899.jpg

Green Activities Since 2020

Green Activities on kestävän matkailun sertifikaatti pienille luontoyrittäjille. Noudatamme kestävän matkailun ympäristöohjelmaa sitoutuen kansallisiin kestävän matkailun periaatteisiin. Saamamme Green Activities sertifikaatti on merkki pitkäjänteisestä ympäristötyöstämme porojemme, ainutlaatuisen luontomme ja perinteikkään paikalliskulttuurimme hyväksi. Teemmekin jatkuvaa työtä erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä suojellaksemme arvokasta luontoamme, joka on porojen hyvinvoinnin elinehto. Määrittelemme toiminnallemme vuosittain konkreettiset ympäristötavoitteet ja tarkastelemme toimintaamme kaikista kestävän kehityksen näkökulmista.

 

Vastuullisuus kulkee käsi kädessä yrityksemme perimmäisten arvojen kanssa. Perustimme matkailuyrityksen perinteisen porotilamme ja poronhoidon rinnalle vuonna 2017. Meille onkin alusta asti ollut selvää, että haluamme tuoda aitoa porotilan elämää esille tuotteissamme ja kaikissa kanavissamme. Tarjoamme aitoja elämyksiä aidossa ympäristössä ja kehitämme uusia luontoon ja eläinten läsnäoloon perustuvia hyvinvointituotteita sekä uusia palveluita eläinten hyväksi.

Kestävän matkailun edistäminen vaatii aitoa kiinnostusta asiaan ja pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen eteen. Meidän suuri voimavaramme on laaja verkostomme matkailun, porotalouden sekä erilaisten sidosryhmien välillä, joiden avulla voimme kehittää omaa mutta myös muiden porotilamatkailuyritysten toimintaa ja suojella oman alueemme luontoympäristöä ja kulttuuriperintöämme. Kehitimme porojen hyvinvointikriteeristön, joka julkaistiin vuonna 2022 keväällä, yhteistyössä Going Green Oy:n ja Lapin Yliopiston kanssa.

bottom of page